Duman Tahliye Kapak Sistemleri

NEDEN DUMAN TAHLİYE EDİLMELİDİR.

Bir yangın durumunda insanların kaçışını zorlaştıran ve hayat kaybına neden olan en önemli faktör dumandır. Dumanın 3 önemli etkisi vardır. Bunlar;

 • 1- Görüş mesafesini düşür, kaçış güzergâhları kaybolur ve zehirlenmelere yol açar.
 • 2- Isıyı taşıyarak yangının yatayda yayılmasına sebep olur.
 • 3- Müdahale ekiplerinin yangın kaynağını belirlenmesini zorlaştırır. Zaman kaybına sebep olur.

Aşağıda bir yangının gelişimi ve binanın durumu ile ilgili resimler yer almaktadır. İlk resim yangın için hiçbir önlem alınmamış yapıyı, ikinci resim duman tahliye kapağı, duman perdesi bulunduran bir yapıyı, üçüncü resim ise duman tahliye kapağı, duman perdesi ve sprinkler sistemi bulunduran bir yapıyı temsil etmektedir.

İLK 5 DAKİKA: Yangının en önemli safhasıdır. Binanın içi duman dolar ve insanlar kaçışmaya başlar. Görev dağılımı ve yangın tatbikatları yeteri kadar yapılmamış ise panik başlar. İlk 5 dakikadan sonra kaçmak imkânsız hale gelir.

15 DAKİKA: Eğer otomatik bir yangın ihbar sistemi bulunmuyor ise yaklaşık itfaiye ekiplerinin müdahale süresine denk gelir. Alttaki resimlerde de görüldüğü üzere, İtfaiye ekipleri gelmiş olsa dahi duman için önlem alınmamış tesislerde yangın kaynağına müdahale edilemez. Bu sebeple binada yanacak bir şey kalmayana kadar yangın devam eder.

30 DAKİKA: Yaklaşık bir binada yangının söndürülme süresine denk gelir.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA: Duman için tedbir alınmamış yapılar tümüyle kullanılmaz durumda olurken, duman için önlem alınmış tesislerin büyük bir bölümünün kurtarılma ve can kayıplarının çok daha az olduğu bilinmektedir.

TEST FOTOĞRAFLARI:

İster ürün depolanan lojistik tesislerde ister insanların yoğun olarak bulunduğu fabrikalarda olsun duman tahliye sisteminin bulunmasının avantajları çok fazladır. Dumanın insanlar ve yapı üzerindeki olumsuz etkisi ateşin kendisi kadar tehlikeli ve zarar vericidir.

Duman tahliye kapaklarının görevi dışında ekstra faydaları da vardır. Bunlar, sisteme pistonlu motor bağlanarak aynı kapakların havalandırma amacıyla da kullanılabilmesidir. Pistonlar elektrik enerjisi ile kontrol edilir ve yapıdaki taze hava girişini destekler. İkincisi ise yarısaydam kaplaması sayesinde gün ışığından faydalanılmasını sağlar. Enerji tasarrufu yapılmasında ve karbon salınımının azaltılmasında yardımcı olur.

Yapı içerisinden çıkan hava, kapı, pencere veya menfez gibi yapılardan giren taze hava ile dengelenir. Duman tahliye Kapakları konumları gereği bu sirkülasyonda hava ısındığı için çıkış alanları olarak değerlendirilmelidir.


Alman DIN 18232 normları ile yangın esnasında yanmayı geciktiren malzemelerle imal edilen ürünler, çatılardaki kullanım amaçlarına göre değişik formlarda mevcuttur.


 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı

Ürün kataloğunu indirmek için tıklayınız.


ESSMANN GÜVENLİĞİNDE DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ

Alman DIN 18232 normları ile yangın esnasında yanmayı geciktiren malzemelerle imal edilen ürünler, çatılardaki kullanım amaçlarına göre değişik formlarda mevcuttur.

 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
 • Zet Yapı
Alman yangın normlarının öngördüğü duman tahliye açıklığı minimum 100cmx100cm 'den başlar ve duman tahliye sistemlerinin kasası en az 30cm yüksekliğinde olmalıdır. Çatılarda kullanılan duman tahliye sistemlerinin adetleri binanın olabilecek yangın riskine göre tarafımızca hesaplanması gerekmektedir. Isı ve duman tahliyesi için kullanılan bir sistem başlıca üç bölümden oluşmaktadır. ESSMANN çatı aydınlık kubbesi tip 810, 30cm yüksekliğinde kasası ve tehlike anında 70-90 derecelerde CO² gazı ile patlayan otomatik veya manuel kapak açma sistemlerinden oluşur. Tehlike santralları ısının veya dumanın belirmesi halinde acilen sitemin çalışmasını sağlar. Kapağın üzerinde bulunan mekanizma kontrol için kullanıldığı bölgelerde yüksek ısı değişimini algılayarak kapağın yandaki resimde görüleceği gibi 165° açılmasını sağlar. Ayrıca santraller ile kapak arasında 6x1mm bakır boru kullanılır.